Các nguồn sản xuất điện năng đa dạng

Mỗi nguồn tài nguyên dùng để sản xuất điện thay đổi theo thời gian và đặc biệt thay đổi từ nước này sang nước khác. Những năm sau chiến tranh là những năm tăng trưởng kinh tế mạnh. Nhu cầu về điện chứng minh tài chính du học có thể được đáp ứng ở các nước công nghiệp hoá vì ở đó có các nhà máy nhiệt điện cổ, hoạt động với các nguồn năng lượng như dầu madút, than đá, than nâu, dầu và ga. Vì dầu lửa có trữ lượng dồi dào, giá rẻ, dễ vận chuyển nên được sử dụng rất nhiều, làm giảm việc sử dụng các nguồn năng lượng khác. Còn điện nguyên tử, có giá thành rẻ hơn., nhưng chỉ phát triển vượt bậc ở Mỹ và ở Anh vào cuối thập kỷ 60.

Cuộc khủng Chứng minh tài chính hoảng dầu lửa lần thứ nhất đã làm biến đổi tình hình

Giá dầu biến động nhiều lại tạo nhiều lợi thế hơn cho năng lượng nguyên tử và trả lại tính cạnh tranh cho than đã từng bị mất. Người ta không xây dựng hoặc xây dựng rất ít các nhà máy nhiệt điện chạy bằng dầu madut, nhiều nhà máy nhiệt điện tồn tại trước đó được chuyển sang chạy bằng than. Trên thế xuất khẩu lao động giới, các nhà máy nhiệt điện cổ điển vẫn sản xuất 2/3 lượng điện, nhưng lượng điện sản xuất từ khí đốt giảm (còn 16%) và lượng điện sản xuất từ chất đốt ở thể rắn (than đá và than nâu) tăng đều đặn (gần 50%). Còn điện sơ cấp (thủy điện và điện nguyên tử) tăng lên do năng lượng nguyên tử tăng lên.

Than đá là nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở Mỹ, ở Đức, ở Anh và ở nhiều nước Trung Âu. Các nước không có nguồn nhiên liệu hoá thạch dùng nguồn năng lượng nguyên tử. Điện nguyên tử sản xuất ra chiếm 73% sản lượng điện ờ Pháp, 60% ở Bỉ và 45% ở Thụy Điển. Điện năng sơ cấp. Nhìn chung, điện sơ cấp được sản xuất trực tiếp từ nước và uraium có xu hướng tăng lên.

Các nhà máy thủy điện cung cấp 16% trong tổng sản lượng điện. Để sử dụng có hiẹu quả thủy điện, cần những điều kiện đặc thù riêng: đìa hình có độ dốc phù hợp, tốc độ dòng chảy đủ lớn và thường xuyên chu nhà máy thủy điện hoạt động, và có địa điểm Ìiv.ng để xây dựng các đập. Vai trò cùa hồ giứ nước (hồ diều hoà) có tác dụng làm giảm nhữnc tiiạy đổi về vận tốc dòng chảy theo mùa. 

Xem thêm bài viết trong mục Làm đẹp tại website http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment