Chính sách tăng thu nhập nông thôn và giảm đói nghèo (P7)

Các kênh marketing nghèo nàn và điều kiện kho tàng thiếu thốn thường làm cản trở cho việc bán ngũ cốc hạt ngoài khu vực sản xuất và hạn chế những lợi nhuận sản xuất do áp dụng hạt giống cải tiến của cách mạng xanh. Ví dụ, việc thiếu kho tàng và phương tiện sấy khô ỏ Philipines những năm 1960 đã ngân cản nhiều chủ nông trại không thể trồng hai vụ lúa một năm. Và ở vùng phía du học nhật bắc An Dộ, việc tăng sản xuất lúa mì năm 1968 đã phải chứa ở các trường học hoặc đê’ ở ngoài trời. Một phần ba mức thu hoạch này đã bị chuột và mưa phá huy.

Marketing và bảo quản

Chính phủ phải lập kế hoạch cho tác động của các giống mới và kỹ thuật nông nghiệp cải tiến đến thị trường và kho tàng. Chính phủ có thể tạo ra cơ cấu hạ tầng như đường sá, thùng chứa ngũ cốc hạt, tạo nên sự lai tạo và tiêu chuẩn đồng bộ để tâng cường xuat khau lao dong khuyến khích cải tiến chất lượng sản phẩm; và bằng cách cung cấp thông tin giá cả trong cả nước giúp các chỏ nồng trại quyết định xem trồng loại cây nào, khi nào bán, và xây dựng những phương tiện kho tàng nào.

Nhiều nước kém phát triển đã hình thành những đội ngũ marketing của chính phủ để mua nông sản của các chù nông trại để bán trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, những^đội ngũ này co' xu hướng cần có vị trí độc quyền mua để bảo đảm thành công về mặt tài chính và thường xuyên tích lũy được vốn để chuyển từ nông nghiệp sang công nghiệp. Tuy nhiên, dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ đội ngũ này co' thể ổn định giá cả nông sản và tiến hành nghiên cứu sản xuất và thị trường, khúyến mại, khích lệ, mở khuyến nông và những dịch vụ khác.

Nhiều cơ quan marketing của nhà nước ở các nước chậm phát triển đã được thành lập để thay thế các thị trường mở được coi là không co' hiệu quả, phản xã hội và bóc lột những người trung gian và phụ nữ. Tuy vậy, chính phủ sẽ kiểm tra xem liệu việc họ sử dụng số vốn khan hiếm và những cán bộ nhân viên có trình độ để hình thành xí nghiệp như vậy để thay thế người trung gian tư nhân là có hiệu quả xã hội hay không.

Với đội ngũ viết bài cho chuyên mục Tìm việc hùng hậu, bạn còn có thể tìm thấy rất nhiều nội dung hữu ích khác khi xem tại http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment