Chúng tôi chỉ hy vọng các bạn đã nhận ra một điều là thậm chí những người viết lách chuyên nghiệp

Lại còn một tựa đề báo nữa: “Criteria Is Changed To Evaluate Recession.” (Tiêu chí để đánh giá suy thoái kinh tế đã thay đổi). Criteria là số nhiều, nên phải viết lại là Criterion .

Chúng tôi chỉ hy vọng các bạn đã nhận ra một điều là thậm chí những người viết lách chuyên nghiệp và các biên tập viên vẫn mắc lỗi chính tả. Ở đây chúng tôi cho rằng nếu bạn có thể viết đúng những từ thường bị viết sai trên báo chí hoặc trong các thư từ có yêu cầu nghiêm ngặt về chính tả thì bạn sẽ gây được ấn tượng tốt khi đưa ra được một lá thư hoặc một bài viết trong đó các từ hóc búa đều sạch lỗi chính tả.

Trong số trên năm trăm đơn của các giáo viên xin dạy Anh văn ở đại học (hầu hết là có bằng tiến sĩ), chỉ có mười bảy đơn là viết đúng chính tả từ résumé trên đầu lý lịch! Dường như không mấy người biết được là trên hai chữ e của từ đó phái bỏ dấu, gọi là dấu sắc. Những đơn không dùng từ résumé thì dùng một từ khác – cũng thường bị viết sai chính tả – đó là từ curriculum vitae . Một số người, tuy có biết Condotel Ngô Quyền Đà Nẵng tí chút tiếng Latinh nhưng không tới nơi tới chốn, viết từ này thành curriculum vita , trong đó vita là hình thức số ít, mà lẽ ra phải là hình thức sở hữu vitae . Bạn có thể thấy ban tuyển dụng nghĩ gì về các giáo viên viết sai chính tả trong một lá đơn quan trọng như vậy. Bạn cũng có thể thấy rằng nếu bạn viết đúng các từ đó thì bạn đã có được một lợi thế ban đầu rồi.

Bài tập 8.5

Gạch dưới từ viết đúng trong ngoặc. So lại kết quả trước khi tiếp tục.

1.  The waiter asked, “Is everything (all right, alright)?”

Người phục vụ bàn hỏi: “Ổn cả chứ?”

2. Yearly income is not the only (criteria, criterion) for success in business.

Thu nhập hằng năm không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá thành công trong kinh doanh. 

Bài viết trong chuyên mục Cẩm nang được cập nhập hàng tuần, để tham khảo thêm thông tin vui lòng truy cập http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment