Thế sao các ngài không cứu Chung cư 82 Nguyễn Tuân ?

Chúng tôi quý mạng mình hơn dù sống nhục sống nhã trong Dự án chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân thế này

Dự án chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân

vì chúng nó là cướp, kẻ cướp ấy lại thân quen với các quan.

– Thế xác nạn nhân?

– Sông lớn trong “Thống Nhất complex” là mồ chôn chung thưa ngài, bỏ xuống đất thì phận bèo bọt lại vẫn là bọt bèo. Để lên ngai thì thành đế thành vương.

– Không được! – Vua Biđa bật dậy, tướng Quýt đứng theo. Vua tôi lao về phía có tiếng kêu.

Người bé nhò nhìn theo hai người, thụt đầu lại.

– Họ đến giờ đi nộp mạng tại dự án Dự án chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân hả?

Vua Dự án chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân và tướng Quýt ra đến noi thì thấy một cảnh tượng ghê tởm,

Chung cư 82 Nguyễn Tuân

một người đàn bà gầy gò, mặt co rúm nhăn nheo dưới ánh đuốc cháy phừng phừng của ba bốn gã thanh niên cao lớn, đang cười nhăn nhở, đứng chặn ngay trước mặt người đàn bà trong “Chung cư 82 Nguyễn Tuân ”. Người đàn bà hai lần định vượt qua đám thanh niên, đều bị chúng lấy chân và tay gạt lại một cách thô bạo. Đằng sau chúng là hai bóng người như đang vật lộn. Hình như có tiếng con gái ở đâu đó ú ở bật lên.

– Bỏ ngay người ta ra? – Vua Biđa quát to.

– Thế các ngài là ai? – Đám thanh niên gần như đồng thanh cất tiếng hỏi, sau đó là một tràng cười hô hố.

Tướng Quýt thấy vua ra hiệu nhảy hai bước dài đến bên lũ thanh niên trong  “dự án Dự án chung cư Thống Nhất 82 Nguyễn Tuân”, và chỉ sau ba đường vung tay, hai trong đám thanh niên đã ngã dúi dụi. Miệng chúng la bai bải:

– A, bọn láo, bọn này dám láo!

Chúng tôi thường xuyên update nội dung liên quan đến Tin tức tại đây và còn rất nhiều tại website http://dodungchobe.info

Related Posts

Add Comment